Preethi Koduri Grandhi

Busy Life

Oil on canvas

24x24

2019

PKG008

Enquire About This Work

Preethi Koduri Grandhi

Flowers 5

Oil on canvas

24x24

2019

PKG007

Enquire About This Work

Preethi Koduri Grandhi

Flowers 4

24x24

16.5''x11.5

2019

PKG006

Enquire About This Work

Preethi Koduri Grandhi

Flowers 3

Oil on canvas

24x24

2019

PKG005

Enquire About This Work

Preethi Koduri Grandhi

Flowers 2

Oil on canvas

24x24

2019

PKG004

Enquire About This Work

Preethi Koduri Grandhi

Flowers 1

Mix media on paper

8x5

2019

PKG003

Enquire About This Work

Preethi Koduri Grandhi

Flowers from my window

Oil on canvas

16.5''x11.5

2019

PKG002

Enquire About This Work

Preethi Koduri Grandhi

Sacred flowers 1

Oil on canvas

16.5''x11.5

2019

PKG001

Enquire About This Work